Applications
Current Location: Home > Applications > Food & Medicine

Food & Medicine

Main Achievement


 • Yili Dairy Co.Ltd.
 • Baoji Mengniu Dairy
 • Xinfu Foods Factory
 • Tianma Liquor Co.Ltd.
 • Nongfu Spring of Wahaha
 • COFCE Rice Processing Limited
 • Botian Sugar Co.Ltd.
 • hecongzuo Sugar
 • Hengyi Foods
 • Tsingtao Beer
 • Shengda Potato Modified Starch Co.Ltd.
 • Yipin Jiangnan Liquor
 • Shuiyunjian Drink Co.Ltd.
 • Jin Liufu Liquor
 • Federal Pharmaceutical
 • lahe Brewery Co.Ltd.
 • (Inner Mongolia) co.Ltd.
 • Fute Foods Co.Ltd.
 • Yilichuanning Biological Technology
 • Lixing Foods Co.Ltd.
 • Mingri Fruit Juice
 • Ecyake Pharmaceutical Co.Ltd.
 • Bihaitian Environment Industrial Co.Ltd.
 • Harbin Pharmaceutical Group
 • shenwei Pharmaceutical Co.Ltd.
 • Jiabao Milk Co.Ltd.
 • Gaofeng Sugar Co.Ltd
 • Haizheng pharmaceutical Co.Ltd.
 • Shuanghui Foods Co.Ltd.
 • Tianfang pharmaceutical Co.Ltd.
 • Lingli Sugar Co.Ltd.
 • New Green Pharmaceutical Co.Ltd.
 • Eppen Biological Technology
 • Coca Cola of Wahaha Group Co.LTD.
 • Yurun Foods Co.Ltd.